پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۱۰:۲۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

Teller of Merwais Maidan Branch(صراف شهری میرویس میدان )

Job Description

 

حصول مبالغ نقده مورد ضرورت از سرصراف ، تحویلی مازاد نقده و جمع اوری مبالغ حصول شده درختم اوقات رسمی به سرصراف، معامله نمودن ان از طریق سیستم

.توزیع مبالغ به مشتریان . . .