سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

صراف نمایندگی کندهار

Date Posted:

Jan 16, 2021

Reference:

PB 02/2021

Closing Date:

Jan 30, 2021

Work Type:

Ful . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۱۰:۲۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

صراف شهری میرویس میدان پشتنی بانک

Job Description

 

حصول مبالغ نقده مورد ضرورت از سرصراف ، تحویلی مازاد نقده و جمع اوری مبالغ حصول شده درختم اوقات رسمی به سرصراف، معامله نمودن ان از طریق سیستم

.توزیع مبالغ به مشتریان . . .