حسابات معاشات

توزیع معاشات

در حال حاضر پشتنی بانک رسماً برای پرداخت حقوق درریاست عمومی خزائن - وزارت مالیه ثبت شده است. ما در ارائه راه حل مشکلات کلی مالی به کارفرما و کارمند در بخش سازمانهای دولتی - خصوصی - شرکتی ، دولتی و غیر دولتی از طریق رابطه حقوق و اطمینان داریم. ما می دانیم که هر یک از کارمندان سازمان در ایستگاه های مختلف زندگی با نیازهای مالی و بانکی متفاوت است. بنابراین ، پشتنی بانک در حال حاضر محصولات و خدمات را با توجه به نیاز سازمان ها افزایش داده است.