همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۹:۵۹ Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی اتصال نمایندگی ها با دفتر مرکزی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید

No

D . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۰:۱۸
Background image

داوطلبی مزایده 151 قلم اجناس داغمه جات

 

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (151) قلم اجناس داغمه جات خویش را از طریق داوطلبی مزایده به فروش برساند شرکت ها و یا اشخاص که خواهش خریداری اجناس فوق الذکر را داشته باشند در خواست . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۴ - ۱۱:۲
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد پنج باب دکاکین داخل سرای و سه باب دکاکین خارج سرای گردی ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه بدهد.

 

اشخاص انفرادی که جواز . . .

شنبه ۱۴۰۱/۲/۳ - ۱۱:۱۳
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب دوکان نمبر (1) زرگری منزل اول تعمیر مرکزی

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب دوکان نمبر (1) زرگری منزل اول تعمیر مرکزی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت  خویشرا  از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - ۱۳:۲۳ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

ای تی ام کارت

پشتنی بانک در نظردارد به تعداد 5000  قطعه  ATM prepaid cards و 5000 قطعه  ATM Debit cards   با پین میلر  آنها  را تهیه نماید.

شرکت ها اشخاص انفرادی  که خواهش تهیه آنرا داشته باشند . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - ۱۱:۵۴ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه داوطلبی71 قلم قرطاسیه باب

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد(71)قلم قرطاسیه باب ضرورت بانک را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید. شرکت های که خواهش تهیه آنرا داشته باشند در خواست های خویش را بعد از نشر اعلان . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴:۱۸ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه داوطلبی چهار پایه یوپی اس

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به چهار پایه یوپی اس 20kv با مشخصات ذیل ضرورت دارد:

quantity

Description

4 ups 20kv

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۹:۳۶ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک در نظر دارد چهار باب دکاکین داخل سرای گردی چوک  ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی  برای مدت سه سال به کرایه بدهد.

اشخاص انفرادی که جواز فعالیت صنفی را داشته باشد و خواهش به . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۴:۵۹ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه چهار باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد چهار باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد برای مدت سه به کرایه . . .

Pagination