همه داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۰:۲۳ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب دوکان زرگری منزل تحتانی تعمیر مرکزی بانک

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب دوکان نمبر (5) زرگری بمساحت  14.62 متر مربع واقع منزل تحتانی تعمیر مرکزی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا که تاریخ قرارداد شان عنقریب ختم میگردد برای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۱۰:۵۱ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه داوطلبی دوکاکین ملکیت جسونت سنگ که تحت تضمین پشتنی بانک قرار دارد

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد دو باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد و تاریخ قرارداد آن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۰:۳۷ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اعلان قرارداد لینک اتصال نمایندگی های

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید شرکت های مخابراتی و تکنالوژی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۹:۱۲ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید اوریکل دیتا بیس با مشخصات ذیل ضرورت دارد

شرکت ها و موسسات  مجوز کمپنی اوریکل در افغانستان  که خواهش تهیه خدمات فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۸:۵۵ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک در مورد اعلان چهار باب ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان ناحیه دوم شهرکابل

پشتنی بانک در نظر دارد چهار باب ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تخت  تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک می باشد و تاریخ قرار داد آن ختم گردیده از . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴ - ۱۵:۱۹ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک در مورد مارکیت شاهین واقع تیمور شاهی ناحیه اول شاروالی کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک دربند مارکیت به مساحت (4247.23 مترمربع) بنام شاهین مارکیت واقع جاده تیمور شاهی مربوط ناحیه اول شاروالی کابل که دارای دکاکین مختلف السایز در منزل تحتانی و منزل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۴۸ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد دو باب دکاکین هر یک به مساحت (36) متر مربع و (36.80) متر مربع ملکیت خویشرا واقع خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل را برای مدت سه سال به . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۴۸ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد چهل و پنج باب دکاکین ملکیت خویشرا واقع سرای گردی چوک جاده میوند مربوط ناحیه اول شاروالی کابل را که تاریخ قرارداد شان ختم گردیده به شکل انفرادی برای مدت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ - ۱۵:۱۲ محمد جان خان وات کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک در نظر دارد چهار باب ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد و تاریخ قرار داد آن ختم گردید از . . .

Pagination