همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ - ۱۲:۱۶

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Background image

مسئول بازاریابی

 

Date Posted:

Apr 25, 2021

Reference:

PB 024/2021

Closing Date:

Apr 30, 2021

Work Type:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۵:۴۱

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Background image

معاون حصول قروض

 

Date Posted:

Apr 5, 2021

Reference:

PB 017/2021

Closing Date:

Apr 15, 2021

Work Type:

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۱:۳۹

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

صراف نمایندگی کندز

Date Posted:

Mar 31, 2021

Reference:

PB 015/2021

Closing Date:

Apr 5, 2021

Work Type:

Ful . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Background image

آمر اعتبارات

 

Closing Date:

Mar 31, 2021

Work Type:

Full-Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Background image

آمر ریسک

 

Date Posted:

Mar 16, 2021

Reference:

PB 012/2021

Closing Date:

Mar 31, 2021

Work Type:

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Background image

مدیر عمومی نماینده گی هرات

Date Posted:

Mar 16, 2021

Reference:

PB 014/2021

Closing Date:

Mar 31, 2021

Work Type:

Fu . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

صراف نمایندگی کندهار

Date Posted:

Jan 16, 2021

Reference:

PB 02/2021

Closing Date:

Jan 30, 2021

Work Type:

Ful . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۹:۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

مدیرعمومی شهری ابده میوند

Functional Area:

Banking

Nationality:

Afghan

Salary Range:

As per company salary scale

Years of . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۱۰:۲۱

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Background image

صراف شهری میرویس میدان پشتنی بانک

Job Description

 

حصول مبالغ نقده مورد ضرورت از سرصراف ، تحویلی مازاد نقده و جمع اوری مبالغ حصول شده درختم اوقات رسمی به سرصراف، معامله نمودن ان از طریق سیستم

.توزیع مبالغ به مشتریان . . .

Pagination