د ایس ایم ایس بانکداري

د لیکلي پیغام چوپړتیاوې:

د موبایل د لیکلې پیغام له لاری خبرتیا

پښتنی بانک د لیکلې پیغام له لارې ګرانو پېرېدونکو ته بانکي چوپړتیاوې وړاندې کوي، پېرېدونکی کولای شي چې د خپل حساب د معاملاتو په هکله د موبایل له لاری مالومات ترلاسه کړي.

د دی اسانتیا د فعالولو لپاره د پښتنی بانک له نږدې څانګې څخه لیدنه وکړئ.

pb