د پورونو د مرستیال

farid_osuli
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۵:۴۱
44

Publish Date

Closing Date

Location

محمد جان خان واټ ، کابل ، افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

Date Posted:

Apr 5, 2021

Reference:

PB 017/2021

Closing Date:

Apr 15, 2021

Work Type:

Full-Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Banking

Nationality:

Afghan

Salary Range:

As per company salary scale

Years of Experience:

3 - 5 Years

Contract Duration:

1 year(s)

Possibility of Contract Extension:

No

Contract Type:

Fixed-term

Probation Period:

3 months

Required Languages:

Dari, Pashto, English

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Job Summary:

کنترول و نظارت از فعالیت های یومیه کارمندان بخش مربوطه طبق پالیسی و مقررات مرتبط و طرزلعمل جمع آوری قروض، اخذ گزارش از بخش های مربوطه و ارائه آن به معاونیت آمریت اعتبارات/آمریت اعتبارات و در صورت ضرورت به دیگر مقامات ذیصلاح.

Duties & Responsibilities:

1.        ارایه گذارش به مدیریت عمومی /معاونیت آمریت اعتبارات ، آمریت اعتبارات و در صورت ضرورت به مقامات ذیصلاح.

2.        کنترول ونظارت ازتمام بخش های مربوطه

3.       صدور هدایات واحکام مقامات ذیصلاح بانک به بخش های مربوط و تعقیب آن.

4.        معلومات ازحالت و وضیعت دوسیه های مقروضین

5.        مطالعه وملاحظه مکاتیب وارده وصدور هدایت به بخش های مربوطه آن

6.        تائید واصلاح مکاتیب صادره

7.       صدور هدایات لازم وتوظیف کارمندان بخش مربوطه به شکل موثر آن جهت تعقیب مقروضین و یا دوسیه های مقروضین در ادارات مربوطه جهت حصول بیت المال

8.        در صورت ضرورت اشتراک در جلسات قضائی مربوط به دوسیه های موجود در این مدیریت و تعقیب آن در ادارات ذیربط

9.        گزارش دهی دقیق در مورد قروض باقیمانده ، مبالغ حصول شده ، قروض تصفیه شده و چگونگی دوسیه های مربوطه به مدیر عمومی، معاون آمریت اعتبارات ، آمر اعتبارات و در صورت ضرورت به مقامات ذیصلاح

10.        ترتیب پیشنهادات به مقامات ذیصلاح بانک

11.        امضا نمودن مکاتیب واستعلامیه وپیشنهادیه ها.

12.        آگاهی در مورد قوانین و مقررات نافذه کشور به خصوص قوانین و مقررات مرتبط به ساحه کاری و فعالیت های روزمره بخش مربوطه.

13.        انجام سایر امورات محوله قانونی ازجانب امر مستقیم.

 

Job Requirement:

1. حد اقل لسانس اقتصاد ویاهم رشته مرتبط ان وبه ماستر در رشته مربوط ترجیع داده میشود.

2. حداقل دارای تجربه سه سال دربانک مرتبط به وظیفه بارعایت سلسله مراتب.

3. اشنائی با کمپیوتر وسیستم جدید بانکداری.

4. آشنائی با تحلیل و تجزیه راپور های مالی.

5.تسلط بر زبانهای ملی( پشتو ودری) واشنائی به زبان انگلیسی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. Otherwise it will not be considering Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover 

Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities

 

Submission Email:

   hr@pashtanybank.com.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies