اساسنامه

 

   اســاسـنامه                        Download File  (دانلود)

د پی ډی اف فایل ډانلوډ لینک

   د پښتني بانک اساسنامه