عقد قرارداد لینک اتصال نمایندگی های پشتنی بانک با دفتر مرکزی

farid_osuli
767

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینکBack up link E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید)

No

Description

Device

Remarks

1

HQ Pashtany Bank

MicrowaveE1 back up

On Leased 

2

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps Dedicate _ Gulbahar Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

3

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Abed-e- Maiwand Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

4

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Dehmazang Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

5

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Mirwais Maidan Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

6

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Baharestan Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

7

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Macroryan Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

8

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Khairkhana Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

9

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Kart-e- Now Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

10

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Shahr-e- Now  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

11

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Saray-e- Shahzada Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

12

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Dasht-e- Barchi  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

13

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Sar –e – Kotal Khairkhana Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased  

14

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _Kabul Municipality  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

15

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _  Da Afghanistan Bank (ACSS,ATS)

MicrowaveE1 back up

On Leased 

16

Microwave E1 Connectivity P2P 2 Mbps/ 2Mbps Dedicate _ APS (HQ-APS) P2P link

MicrowaveE1 back up

On Leased 

17

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Mazar-e- Sharif  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

18

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Kunduz Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

19

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Kandahar  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

20

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Nangarhar  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

21

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  - Faryab  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

22

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Hairatan  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

23

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _ Pol-e- Khomry  Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

24

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _  Heart Branch

MicrowaveE1 back up

On Leased 

25

Microwave  E1 Connectivity P2P  2 Mbps/ 2Mbps  Dedicate  _  ریاست انکشاف ملی -ATM

MicrowaveE1 back up

On Leased 

شرکت های مخابراتی و تکنالوژِی  که خواهش تهیه و ارایه خدمات فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۸:۴۵ محمد جان خان واټ ، کابل ، افغانستان
Background image

پښتني بانک د خپلو سوداګریزو چارو پرمختګ لپاره د لاندې مشخصاتو سره د ATM ماشین پنځه بندونو ته اړتیا لري

 

Hardware Configuration

PRODUCT ID: HARDWARE CONFIGURATION 6623-2000 8200SELFSERV23 (S2)

5801-F060 WINDOWS 10 ENTERPRISE X32 FOR EMBEDDED SYSTEMS RUNTIME LICENSED

5815-F508 . . .

Back to tenders