معرفی رسمی محترم حافظ غلام اسحق به حیث رئیس جدید پشتنی بانک

farid_osuli
Sun, Oct 10 2021 3:00 PM
new

یوم پنجشنبه مؤرخ 15 میزان رئیس جدید پشتنی بانک معرفی گردید. ابتداء محفل با قرائت آیات چند از کلام الله مجید رسماً اعاز گردیده سپس رئیس صاحب مطبوعات وزارت محترم مالیۀ  مکتوب وزارت مالیۀ امارت اسلامی افغانستان  را پیرامون معرفی رسمی محترم حافظ غلام اسحق به حیث رئیس پشتنی بانک به خوانش گرفته متعاقباً  محترم حاجی ملامحمد ناصرآخند معین صاحب وزارت مالیه ضمن معرفی رئیس صاحب جدید پشتنی بانک پیرامون خدمات صادقانه و مخلصانۀ ادارات امارت اسلامی افغانستان صحبت های عالمانه  نموده و همکاری همه جانبۀ وزارت مالیه را با پشتنی بانک ابراز نمودند. در ادامه رئیس صاحب جدید پشتنی بانک صحبت نموده از همکاران پشتنی بانک خواهان همکاری های صادقانه گردیده در خاتمه محترم پوهاند ودیرصافی رئیس هیئات نظار بانک صحبت نموده به نماینده گی از هیئات نظار – هیئات عامل و عموم کارمندان پشتنی بانک وعدۀ همکاری ها همه جانبه را در پیشبرد امورات یومی با رئیس صاحب جدید بانک ابراز نمودند. محفل با دعاییۀ خیر و رفاه در کشور از جانب حاجی ملامحمد ناصر آخند معین صاحب وزارت مالیه به اختتام رسید.  

127666098

Latest news

Thu, Dec 02 2021 10:49 AM
Background image

بازدید رسمی از نماینده گی پشتنی بانک کندهار

حافظ غلام اسحق رئیس پشتنی بانک در ادامۀ دیدار های رسمی شان از نماینده گی پشتنی بانک کندهار بازدید نمودند. در این سفر رسمی که محترم پوهاند ودیر صافی رئیس هیئات نظار – آمر عملیاتی و آمر. . .

Sun, Oct 10 2021 3:00 PM
Background image

معرفی رسمی محترم حافظ غلام اسحق به حیث رئیس جدید پشتنی بانک

یوم پنجشنبه مؤرخ 15 میزان رئیس جدید پشتنی بانک معرفی گردید. ابتداء محفل با قرائت آیات چند از کلام الله مجید رسماً اعاز گردیده سپس رئیس صاحب مطبوعات وزارت محترم مالیۀ  مکتوب وزارت مالیۀ. . .

Sat, Jun 12 2021 2:52 PM
Background image

Covid 19 Vaccination

بدلیل پیش گیری از شیوع ویروس کرونا کارمندان پشتنی بانک صبح امروز نخستین دوز واکسین کوید 19 را در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه، دریافت کردند

 

BACK TO NEWS