افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک در ساحۀ کوتل خیرخانه مینه

farid_osuli
Sun, Apr 11 2021 1:20 PM
66

پشتنی بانک متعهد به توسعۀ ساحات کاری بمنظور عرضۀ خدمات معیاری بانکداری برای همشهریان عزیز میباشد. در ادامۀ تلاش های کاری مثمر هیئات رهبری، اینبار نماینده گی جدید پشتنی بانک بعد از تأییدی بانک محترم مرکزی افغانستان در ساحۀ کوتل خیرخانه مینه " ناحیۀ 17 شاروالی کابل " با قطع نوار توسط محترم عبدالحبیب ځدران معین صاحب مالی وزارت مالیۀ، محترم کارگر صاحب، محترم شهرانی صاحب مشاور وزارت زراعت و مالداری، محترم شیرزی صاحب، محترم مجیب الرحمان شیرزاد معین گمرکات وزارت مالیه، محترم میوند فراهی رئیس بیمۀ ملی افغان، محترم نیازی صاحب رئیس ادارۀ هوتل انترکانتیننتال، جاهد صاحب رئیس ناحیۀ 17 شاروالی کابل، احمد جاوید وفا رئیس هیئت عامل پشتنی بانک و آمرین بانک به گونۀ رسمی گشایش یافت.

در همایش ویژه که به همین مناسبت تدویر گردیده بود ابتداً محترم عبدالحبیب ځدران معین صاحب مالی وزارت مالیه پیرامون افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک در ساحۀ کوتل خیرخانه مینه صحبت نموده از اقدام نیک هیئات رهبری بانک اظهار قدردانی نمودند . علاوتاً از تلاش های کاری هیئات عامل و تیم کاری پشتنی بانک که در جریان سال مالی 1399 با وجود تمامی محدودیت های شیوع وایروس کرونا انجام داده اند اظهار سپاس نمودند. سپس محترم مجیب شیرزاد معین گمرکات وزارت مالیه افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک را در همچو ساحۀ پرنفوس ستوده از توسعۀ خدمات پشتنی بانک ابراز امتنان نمودند. متعاقباً محترم احمد جاوید وفا رئیس پشتنی بانک ضمن ابراز پیام خوش آمدید برای اراکین محترم دولتی و حضار گرامی افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک بعد از اخذ جواز و بعد از گذشت 14 سال یک دست آورد بزرگ شمرده حضور مقامات محترم وزارت مالیه که در زمرۀ بزرگترین سهمداران بانک اند تبریک و تهنیت عرض نمودند. در ادامه از کارکرد های مثمر پشتنی بانک همچو: توسعۀ خدمات بانکی، بلندبردن سطح عواید، محصول قروض کوچک، گزینش کمیته های الزامی در مطابقت با قانون بانکداری و متحدالمال های ارسالی بانک محترم مرکزی افغانستان به گونۀ مختصر معلومات ارائیه نموده یکبار دیگر پشتنی بانک را متعهد به عرضۀ خدمات معیاری بانکداری برای همشهریان عزیز عنوان نمودند.

پشتنی بانک، بانک خود ما

7789

67595

678876334

 

Latest news

Sun, Apr 11 2021 1:20 PM
Background image

افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک در ساحۀ کوتل خیرخانه مینه

پشتنی بانک متعهد به توسعۀ ساحات کاری بمنظور عرضۀ خدمات معیاری بانکداری برای همشهریان عزیز میباشد. در ادامۀ تلاش های کاری مثمر هیئات رهبری، اینبار نماینده گی جدید پشتنی بانک بعد از. . .

Thu, Mar 18 2021 11:36 AM
Background image

اشتراک پشتنی بانک در کمپاین نهال شانی

پشتنی بانک در مطابقت با فرمان جلالتمآب رئیس صاحب جمهور کشور در کمپاین ملی نهال شانی که به هماهنگی اداره محترم محیط زیست و اداره محترم شاروالی کابل آغاز گردیده است اشتراک نمود.
تیم پشتنی. . .

BACK TO NEWS