مسئول حفظیه مدیریت حصول قروض

farid_osuli
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۸:۵۶
44

Publish Date

Closing Date

Location

محمد جان خان وات کابل افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

May 23, 2021

Reference:

PB030/2021

Closing Date:

Jun 5, 2021

Work Type:

Full-Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Banking

Nationality:

Afghan

Salary Range:

As per company salary scale

Years of Experience:

1 - 3 Years

Contract Duration:

1 year(s)

Possibility of Contract Extension:

No

Contract Type:

Fixed-term

Probation Period:

3 months

Required Languages:

Dari, Pashto, English

   

 

Job Summary:

گزارش دهی به ( معاون/مدیرعمومی) مسئول حفظیه مسئولیت حفظ و نگهداشت تمامی اسناد مربوط به این مدیریت را دارا میباشد و تمام دوسیه ها باید طور منظم فهرست و اسناد مربوطه آن به شکل منظم و تاریخوار با محرمیت کامل و حفظ آن از خطرات احتمالی ، فرسوده شدن اسناد ، خط خوری و دستربرد اشخاص غیر مسئول از مسئولیت های عمده مسئول حفظیه میباشد.

Duties & Responsibilities:
1-     تسلیمی دوسیه های که جدیداً به صنف بندی لاس وبعداً ازمدیریت عمومی مراقبت به این مدیریت مواصلت میورزد

2-   فهرست نمودن دوسیه های نسبتی شرکت های مقروض

3-        حفظ وکنترول دوسیه های مقروض وصورت اطمینان ازاسناد دوسیه مطابق فهرست تهیه شده

4-        تنظیم دوسیه های مقروض افغانی واسعاری وجابجا نمودن آن درجای مناسب

5-        ترتیب وتنظیم دوسیه های لیتراف کریدت های ماضیه

6-        ارائیه دوسیه های نسبتی مقروضین جهت ملاحظه ارگانهای بررسی کننده درداخل بانک وتسلیمی دوباره آن ها

7-        ارسال دوسیه ها به حفظیه عمومی بعد ازتصفیه قروض

8-        جابجا نمودن مکاتیب واسناد وارده به دوسیه های مربوطه بعد از قید وارده

9-        کمک وهمکاری با مسؤل اجرائیه درامورات یومیه

10-        ترتیب وراجستر به دوسیه های قروض ولیتراف کریدتها با مشخصات آن وحصول اطمینان

11-       حفظ و نگهداشت مکاتیب صادر شده و وارد شده در دوسیه های مربوطه به طور منظم و تاریخوار.

        حفظ محرمیت اسناد دوسیه ها.

12- حفاظت از فرسوده شدن ، پارچه شدن و یا خط خوری اسناد مدیریت عمومی حصول قروض و اسناد دوسیه های قروض و لیتراف کریدت ها و دیگر دوسیه های موجود در آن مدیریت.

13-    در صورت ضرورت به اسرع وقت فراهم نمودن اسناد ضروری به مقامات ذیصلاح.

14-    ترتیپ راپورها و لست های منظم در مورد تمام دوسیه های موجود در حفظیه مربوطه.

 15-  انجام سایر امورات محوله قانونی ازجانب امر مستقیم و یا اداره.

Job Requirement:

1- لیسانس اقتصاد ویاهم رشته مرتبط ان.

2-حداقل دارای تجربه یک سال دربانک ویاهم مرتبط به وظیفه.

3- اشنائی با کمپیوتر وسیستم جدید بانکداری .

4-تسلط برزبانهای ملی( پشتو ودری) واشنائی به زبان انگلیس

.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title.otherwise it will not be consider Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover letter.

Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

Submission Email:

   hr@pashtanybank.com.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies