حساب میعادی

پشتنی بانک به عنوان یک بانک دولتی با اعتبار حسابات امانت میعادی را به افغانی و دالر با پرداخت مفاد عالی برای مشتریان گرامی خویش افتتاح می کند و همچنان این بانک در نگهداشت جعبه های مختلف السایز به ستندرد بین المللی جهت حفظ زیورات و اسناد بها دار متعهد می باشد که البته این خدمات را با نازلترین قیمت عرضه می دارد.