عضو افتتاح حسابات شهری میرویس میدان

farid_osuli
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ - ۱۱:۳
33

Publish Date

Closing Date

Location

Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

Sorry...This form is closed to new submissions.

Date Posted:

Dec 26, 2021

Reference:

PB 049/2021

Closing Date:

Jan 2, 2022

Work Type:

Full-Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Banking

Nationality:

Afghan

Salary Range:

As per company salary scale

Years of Experience:

1 - 3 Years

Contract Duration:

1 year(s)

Possibility of Contract Extension:

No

Contract Type:

Fixed-term

Probation Period:

3 months

Required Languages:

Dari, Pashto, English

   

 

 


Job Summary:

گزاردهی به (مسول/معاون/مدیرعمومی) ارائه تسهیلات بانکی برای مشتریان، افتتاح حسابات جدید برای مشتریان در مطابقت به پالیسی عملیاتی و طرزالعمل های آمریت کمپلاینس و بانک مرکزی توجه در قسمت خانه پری دقیق فورم شناخت مشتریان .  

Duties & Responsibilities:

 

.1      افتتاح حسابات جاری و پس اندازافغانی، اسعاری، معیادی ( مفادی، و غیرمفادی ) مطابق پالیسی عملیاتی و طرزالعمل های آمریت کمپلاینس و بانک محترم مرکزی.

.2      تهیه ، ترتیب وخانه پوری نمودن فورم های شناخت مشتریان KYC به طور دقیق ودریافت اسناد لازم و ضروری ازمشتریان وهمچنان تجدید فورمه های KYC حسابات قبلی (سابقه ) به نو درصورت ضرورت .

.3      شامل ساختن عکس وامضا صلاحیتداران حسابات در سیستم .

.4      حفظ ونگهداشت فورمه های KYC وسایراسناد مشتریان به صورت دقیق وبهترآن.

.5      تکمیل معلومات لازم مندرج فورم KYC که بنابرمعاذیری نا تکمیل وناقص خانه پری گردیده است.

.6      اخذ معلومات مکمل شفاهی در مورد حواله های صادره و وارده برای مشتریان.

.7      کنترول (Approval) تمام آویزات داد ستد پولی

.8     وارسی ، ترتیب ، تنظیم ، تمام دوسیه های و کارتن های بخش اجرائیه مدیریت .

.9صدورچکبک به مشتری ودرج ان درسیستم سی بی اس .

.10   – چک و کنترول از تمام امورات اجرایوی شهری حانگه

.11 ارائه جوابات به مکاتیب وارده و ارائه معلومات به مراجع ذیربط در صورت ضرورت .

.13  رجعت دادن مکاتیب و در خواست های مشتریان مبنی برتصحیح حسابات مشتری و مکاتیب ، استعلام های که به منظور تحت بلاک قرار دادن حسابات مواصلت میورزد و رها نمودن حسابات از بلاک .

.14 حصول چکبک ها ازمرکز درصورت ضرورت .

صلاحیت دادن افراد و اشخاص که از طرف مشتری پیشنهاد میگردد تغیر دادن مهر و امضا درحسابات حسب تقاضای کتبی مشتری و پاس نمودن کورکشن ها ازطریق سیستم.

Job Requirement:

1.      حداقل درجه تحصیل :          ( لیسانس اقتصاد یا در بخش مربوطه)

2.      تجارب لازمه مرتبط به بست: ( یک سال دربخش مربوطه یا در بانکداری )

3.      بلدیت به لسان های خارجی:  (   انگلیسی)

مهارت های دیگر: (  پروگرام Microsoft office   ،Core Banking system ،                  

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title.otherwise it will not be consider Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover letter.

Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Address: Pole Baghe-Omome Next to Ministry of Communication.

Submission Email:

   hr@pashtanybank.com.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies