Tue, Jun 21 2022 6:32 PM
Background image

امضای تفاهم نامه پشتنی بانک با پوهنتون کابل جهت پرداخت بدل اعاشه محصلین

پشتني بانک افتخار دارد که برای مشتریان و هموطنان عزیز خویش در هر گونه شرایط با داشتن سیستم عصری خدمات بانکی مطمین ، سریعتر را ارائیه می‌ نماید.

که به همین منظور پشتنی بانک و پوهنتون. . .