امضای تفاهم نامه پشتنی بانک با پوهنتون کابل جهت پرداخت بدل اعاشه محصلین

farid_osuli
Tue, Jun 21 2022 6:32 PM
88

پشتني بانک افتخار دارد که برای مشتریان و هموطنان عزیز خویش در هر گونه شرایط با داشتن سیستم عصری خدمات بانکی مطمین ، سریعتر را ارائیه می‌ نماید.

که به همین منظور پشتنی بانک و پوهنتون کابل جهت پرداخت بدل اعاشه محصلین تفاهم نامه را امضاء نمود.

7غ

5252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest news

Sun, Jul 31 2022 9:22 AM
Background image

اشتراک پشتنی بانک در نمایشگاه پوهنتون باختر

تیم بازاریابی پشتنی بانک برای حضور در نمایشگاه  Business & Sports Gala 2022که به ابتکار پوهنتون باختر برگزار شده بود اشتراک کرد.

این نمایشگاه که برای دو روز در صحن پوهنتون باختر برگزار. . .

Tue, Jun 21 2022 6:32 PM
Background image

امضای تفاهم نامه پشتنی بانک با پوهنتون کابل جهت پرداخت بدل اعاشه محصلین

پشتني بانک افتخار دارد که برای مشتریان و هموطنان عزیز خویش در هر گونه شرایط با داشتن سیستم عصری خدمات بانکی مطمین ، سریعتر را ارائیه می‌ نماید.

که به همین منظور پشتنی بانک و پوهنتون. . .

Sun, May 15 2022 8:29 AM
Background image

افتتاح نماینده گی جدید پشتنی بانک در ساحۀ قصبه

پشتنی بانک متعهد به توسعۀ ساحات کاری بمنظور عرضۀ خدمات معیاری بانکداری برای همشهریان عزیز میباشد. در ادامۀ تلاش های کاری مثمر هیئات رهبری، اینبار نماینده گی جدید پشتنی بانک بعد از. . .

BACK TO NEWS