بازدید رسمی از نماینده گی پشتنی بانک کندهار

farid_osuli
Thu, Dec 02 2021 10:49 AM
hh

حافظ غلام اسحق رئیس پشتنی بانک در ادامۀ دیدار های رسمی شان از نماینده گی پشتنی بانک کندهار بازدید نمودند. در این سفر رسمی که محترم پوهاند ودیر صافی رئیس هیئات نظار – آمر عملیاتی و آمر بررسی داخلی نیز حضور داشتند ضمن بازدید از ساحات کاری نماینده گی پشتنی بانک کندهار رهنمود های لازم را غرض بهبود سازی عرضۀ خدمات و ایجاد سهولیات در چارچوب قوانین نافذۀ کشور برای مدیر و تیم کاری نماینده گی ارشاد فرمودند. هیئات عالی رتبۀ پشتنی بانک در جریان نشست رسمی با مقامات مستوفیت ولایت کندهار آمادۀ گی عام و تام پشتنی بانک را غرض عرضۀ خدمات معیاری برای ادارات و دوایر محترم دولتی و تجار ملی و انفرادی آن والا ابراز داشته در مقابل مقامات محترم مستوفیت ولایت کندهار ضمن اظهار قدردانی از فعالیت های کاری نماینده گی پشتنی بانک مقیم ولایت کندهار از افتتاح حسابات معاش کارمندان دولتی و تحویلی تعرفه جات گمرکی و سایر وجایب مالیاتی از طریق نماینده گی پشتنی بانک اطمینان دادند.

6677

Latest news

Thu, Dec 02 2021 10:49 AM
Background image

بازدید رسمی از نماینده گی پشتنی بانک کندهار

حافظ غلام اسحق رئیس پشتنی بانک در ادامۀ دیدار های رسمی شان از نماینده گی پشتنی بانک کندهار بازدید نمودند. در این سفر رسمی که محترم پوهاند ودیر صافی رئیس هیئات نظار – آمر عملیاتی و آمر. . .

Sun, Oct 10 2021 3:00 PM
Background image

معرفی رسمی محترم حافظ غلام اسحق به حیث رئیس جدید پشتنی بانک

یوم پنجشنبه مؤرخ 15 میزان رئیس جدید پشتنی بانک معرفی گردید. ابتداء محفل با قرائت آیات چند از کلام الله مجید رسماً اعاز گردیده سپس رئیس صاحب مطبوعات وزارت محترم مالیۀ  مکتوب وزارت مالیۀ. . .

Sat, Jun 12 2021 2:52 PM
Background image

Covid 19 Vaccination

بدلیل پیش گیری از شیوع ویروس کرونا کارمندان پشتنی بانک صبح امروز نخستین دوز واکسین کوید 19 را در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه، دریافت کردند

 

BACK TO NEWS