اطلاعیه پشتنی بانک

farid_osuli
tdgf

Publish Date

Closing Date

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال اعتبار از تاریخ ختم قرار داد به کرایه بدهد. اشخاص  انفرادی که خواهش به کرایه  گرفتن آنرا داشته باشند درخواست های خویشرا الی مدت 21 یوم بعد از تاریخ نشر اعلان  به  مدیریت املاک ، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر  شرطنامه را مطالعه نقدآ اخذ میگردد.

همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۹:۱۸ پشتني بانک ،کابل -افغانستان
Background image

اطلاعیه یک باب اپارتمان هشت اطاقه

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب آپارتمان هشت اطاقه  بمساحت 183.15 متر مربع واقع منزل دوم سرای اندرابی  ملکیت خویشرا  که تاریخ ختم قرارداد شان تکمیل گردیده  برای مدت سه سال اعتبار از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ - ۱۴:۲۹ پښتني بانک،کابل-افغانستان
Background image

اطلاعیه هفده باب دکاکین ملکیت پشتنی بانک

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد هفده باب دکاکین ملکیت خویشرا واقع سرای گردی جوک مربوط ناحیه اول شاروالی کابل  را که تاریخ ختم قرار داد شان رو به اکمال  می باشد برای مدت سه سال اعتبار از . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ - ۱۳:۴۶ پښتني بانک ،کابل -افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

(پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به چهار پایه یو پی اس 20kv با مشخصات ذیل ضرورت دارد:)

Quantity

Description

4 ups 20kv

. . .

Back to tenders