اعلان داوطلبی اتصال نمایندگی ها با دفتر مرکزی

farid_osuli
585

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1 اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید

No

Description

Device

Remarks

1

HQ Pashtany Bank

MicrowaveE1

Bank Asset

2

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Gulbahar Branch

MicrowaveE1

Bank Asset

3

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Abed-e- Maiwand Branch

Microwave E1

Bank Asset

4

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dehmazang Branch

Microwave E1

Bank Asset

5

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mirwais Maidan Branch

Microwave E1

Bank Asset

6

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Baharestan Branch

Microwave E1

Bank Asset

7

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Macroryan Branch

Microwave E1

Bank Asset

8

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Khairkhana Branch

Microwave E1

Bank Asset

9

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dasht-e- Barchi  Branch

Microwave E1

Bank Asset

10

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Shahr-e- Now  Branch

Microwave E1

Bank Asset

11

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kart-e- Now Branch

Microwave E1

On Leased 

12

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Saray-e- Shahzada Branch

Microwave E1

On Leased 

13

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Sar_e _ Kotal Khairkhana

Microwave E1

On Leased 

14

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Kabul Municipality  Branch

Microwave E1

On Leased 

15

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _APS ( ATM Services )

Microwave E1

On Leased 

16

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Enkeshaf _ Meli

Microwave E1

On Leased 

17

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Da Afghanistan Bank (ACSS)

Microwave E1

On Leased 

18

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Qasaba Branch

Microwave E1

On Leased 

19

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mazar-e- Sharif  Branch

Microwave E1

On Leased 

20

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kundoz Branch

Microwave  E1

On Leased 

21

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kandahar  Branch

Microwave E1

On Leased 

22

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Jalal Abad  Branch

Microwave E1

On Leased 

23

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Faryab  Branch

Microwave E1

On Leased 

24

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Hairatan  Branch

Microwave E1

On Leased 

25

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Pol-e- Khomry  Branch

Microwave E1

On Leased 

26

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Heart Branch

Microwave E1

On Leased 

27

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Hairatan Branch2

Microwave E1

On Leased 

 

 

شرکت های مخابراتی و تکنالوژِی  که خواهش تهیه و ارایه خدمات فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند

More tenders

Wed, Nov 09 2022 12:22 PM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

Oracle Support

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید Oracle Databaseبا مشخصات ذیل ضرورت دارد:

No

Product Details

Backup Database Servers

User . . .

Sun, Oct 30 2022 9:19 AM
Background image

اعلان داوطلبی 9 باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال  به کرایه میدهد

اشخاص انفرادی دارنده جواز . . .

Tue, Oct 11 2022 11:09 AM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

NEW SOPHOS XG 330 REV.2

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به سافت ویر جدید NEW SOPHOS XG 330 REV.2) برای یک سال با مشخصات ذیل ضرورت دارد.

Description

NEW SOPHOS XG 330 REV.2 . . .

Back to tenders