اطلاعیه پشتنی بانک

farid_osuli
rere

Publish Date

Closing Date

Location پشتني بانک ،کابل -افغانستان

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال اعتبار از تاریخ ختم قرار داد به کرایه بدهد. اشخاص  انفرادی که خواهش به کرایه  گرفتن آنرا داشته باشند درخواست های خویشرا الی مدت 21 یوم بعد از تاریخ نشر اعلان  به  مدیریت املاک ، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر  شرطنامه را مطالعه نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Thu, Aug 20 2020 11:14 AM پشتني بانک ،کابل -افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال . . .

Back to tenders