اطلاعیه داوطلبی

farid_osuli
88989

Publish Date

Closing Date

Location Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی چهارده یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه ( مطالبه پیشنهاد) -  اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند.

More tenders

Thu, Jan 12 2023 9:36 AM
Background image

اطلاعیه داوطلبی بانکداری اسلامی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

Sat, Dec 31 2022 11:24 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی جایداد سه پلک های درب قندهار

پشتنی بانک در نظر دارد که کاروان سرای سه پلک ها ملکیت خویش واقع درب قندهار ولایت هرات را از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه . . .

Tue, Dec 13 2022 9:10 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

Back to tenders