پرزه جات ماشین ای تی ام

farid_osuli
767

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری به پرزه جات ماشین ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:

 

No

Part name

Unit

remarks

1

SNT TLA ASSY PN

4 pcs

 

2

Filter

Two set

 

3

Presenter

One set

 

 

4

PICK MODULE

4 pcs

 

5

UMBILICAL FLEX CIRCUIT CABLE 515 LONG

4 pcs

 

6

Carriage

4 pcs

 

7

CASSETTE

One set

 

8

DISPENSER CONTROL BOARD

2 pcs

 

9

CPU

2 pcs

 

10

Receipt Printer

3pcs

 

11

Card Reader

3 pcs

 

12

Power Supply

3 pcs

 

13

Touch Screen

3pcs

 

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21  یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند

More tenders

Sat, Nov 20 2021 12:21 PM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

پرزه جات ماشین ای تی ام

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری به پرزه جات ماشین ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:

 

No

Part name

Unit

remarks

1

. . .
Sat, Nov 06 2021 2:35 PM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد چهار باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد و تاریخ قرار داد ان . . .

Mon, Jul 05 2021 2:59 PM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اطلاعیه چهار باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد چهار باب دکاکین ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد برای مدت سه به کرایه . . .

Back to tenders