اعلان داوطلبی جایداد سه پلک های درب قندهار

farid_osuli
555

Publish Date

Closing Date

Location Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد که کاروان سرای سه پلک ها ملکیت خویش واقع درب قندهار ولایت هرات را از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه فعالیت تجارتی  که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواستهای خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Thu, Jan 12 2023 9:36 AM
Background image

اطلاعیه داوطلبی بانکداری اسلامی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

Sat, Dec 31 2022 11:24 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی جایداد سه پلک های درب قندهار

پشتنی بانک در نظر دارد که کاروان سرای سه پلک ها ملکیت خویش واقع درب قندهار ولایت هرات را از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه . . .

Tue, Dec 13 2022 9:10 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک  در نظر دارد تمام معاملات خویش را بادر نظر داشت شرعیت اسلامی به بانکداری اسلامی تغییر نماید بنآ از تمام شرکت های مشورتی واجد شرایط که خواهش ارایه خدمات  فوق الذکر را داشته . . .

Back to tenders