اطلاعیه پشتنی بانک

farid_osuli
hh

Publish Date

Closing Date

More tenders

Thu, Aug 20 2020 11:14 AM پشتني بانک ،کابل -افغانستان
Background image

اطلاعیه پشتنی بانک

پشتنی بانک درنظر دارد به تعداد سی و دو باب دکاکین  ملکیت  خویشرا واقع سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول  شاروالی کابل  را که  تاریخ  قرار داد شان رو  به اکمال  می باشد برای مدت سه سال . . .

Back to tenders