اطلاعیه داوطلبی

farid_osuli
999

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد یک دربند مارکیت عقب سینما تیمور شاهی بنام  بنام شاهین مارکیت مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص انفرادی که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواست های خویشرا الی مدت (21)  یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک ، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

پشتنی بانک، بانک خود

More tenders

Sat, Jan 01 2022 10:17 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی چهار باب ملکیت جسونت سنگ

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد چهار باب ملکیت جسونت سنگ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد و تاریخ قرار داد ان ختم . . .

Sun, Dec 12 2021 12:29 PM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

UPS 20 Kv

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به چهار پایه یوپی اس 20kv با مشخصات ذیل ضرورت دارد:

quantity

Description

4 ups 20kv

. . .
Wed, Dec 08 2021 3:06 PM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی

پشتنی بانک در نظر دارد یک دربند مارکیت عقب سینما تیمور شاهی بنام  بنام شاهین مارکیت مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص . . .

Back to tenders