لینک E1 اتصال نمایندگی

org_admin
444

Publish Date

Closing Date

Location Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید.

No

Description

Device

Remarks

1

HQ Pashtany Bank

MicrowaveE1

Bank Asset

2

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Gulbahar Branch

MicrowaveE1

Bank Asset

3

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Abed-e- Maiwand Branch

Microwave E1

Bank Asset

4

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dehmazang Branch

Microwave E1

Bank Asset

5

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mirwais Maidan Branch

Microwave E1

Bank Asset

6

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Baharestan Branch

Microwave E1

Bank Asset

7

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Macroryan Branch

Microwave E1

Bank Asset

8

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Khairkhana Branch

Microwave E1

Bank Asset

9

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Dasht-e- Barchi  Branch

Microwave E1

Bank Asset

10

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Shahr-e- Now  Branch

Microwave E1

Bank Asset

11

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kart-e- Now Branch

Microwave E1

On Leased 

12

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Saray-e- Shahzada Branch

Microwave E1

On Leased 

13

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Sar_e _ Kotal Khairkhana

Microwave E1

On Leased 

14

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _Kabul Municipality  Branch

Microwave E1

On Leased 

15

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _APS ( ATM Services )

Microwave E1

On Leased 

16

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Enkeshaf _ Meli

Microwave E1

On Leased 

17

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Da Afghanistan Bank (ACSS)

Microwave E1

On Leased 

18

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Qasaba Branch

Microwave E1

On Leased 

19

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Ahmad shah baba Mena Branch

Microwave E1

On Leased 

20

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Mazar-e- Sharif  Branch

Microwave E1

On Leased 

21

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kundoz Branch

Microwave  E1

On Leased 

22

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Kandahar  Branch

Microwave E1

On Leased 

23

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Jalal Abad  Branch

Microwave E1

On Leased 

24

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Faryab  Branch

Microwave E1

On Leased 

25

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Hairatan  Branch

Microwave E1

On Leased 

26

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _ Pol-e- Khomry  Branch

Microwave E1

On Leased 

27

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Heart Branch

Microwave E1

On Leased 

28

Microwave Data Connectivity 2 Mbps/ 2Mbps _  Hairatan Branch2

Microwave E1

On Leased 

شرکت های مخابراتی و تکنالوژِی  که خواهش تهیه و ارایه خدمات فوق الذکر را داشته باشند درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند

More tenders

Sat, Sep 16 2023 12:17 PM
Background image

داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک

محترم سردار محمد ولد دین محمد نماینده شرکت (سمارت هاوس) برنده مجلس داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک به کرایه ماهوار به مبلغ(۷۵۰۰۰)هفتاد پنج هزار افغانی شناخته شده . . .

Sat, Jun 03 2023 12:30 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

سه پایه پایه ماشین های اتومات صرافی ای تی ام

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به 3 پایه ماشین های  اتومات صرافی ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های . . .

Sat, Jun 03 2023 12:29 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

لینک E1 اتصال نمایندگی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید.

No

Descript . . .

Back to tenders