پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به پنج پایه ماشین های ای تی ام با مشخصات ذیل ضرورت دارد

farid_osuli
66

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan

 

Hardware Configuration

PRODUCT ID: HARDWARE CONFIGURATION 6623-2000 8200SELFSERV23 (S2)

5801-F060 WINDOWS 10 ENTERPRISE X32 FOR EMBEDDED SYSTEMS RUNTIME LICENSED

5815-F508 ENCRYPTING PIN PAD (P) INTERNATIONAL 3

6623-F005 FRONT ACCESS

6623-F015 15 INCH DISPLAY (STD BRIGHTNESS)

6623-F074 INTERIOR TOUCHSCREEN [MULTI-TOUCH ENABLED] & MUST BE FDK

6623-FO80 CARD CAPTURE OPEN TRAY

6623-F206 RECEIPT PRINTER (2-SIDED) W/O CAPTURE

6623- ELECTRIC JOURNAL – MUST BE ENABLE

6623-F249 SOFTWARE LICENCE

6623-F314 USB EXPANSION PACK

6623-F323 PIN PAD TASK LIGHT

6623-F334 DVD RW

6623-F407 COMBINATION LOCK STD (SECONDARY)

6623-F410 KEY   LOCK (S&G)

6623-F435 CEN 1 SECURITY

6623-F507 IMCRW TRACK 3 RW (TAMPER RESISTANT)

6623-F547 PORTRAIT CAMERA & CASH SLOT CAMERA CCTV – MUST BE ENABLE

(Along with Software of Portrait & Cash Slot Cameras) 

6623-F600 8GB MEMORY

6623-F625 USB DISPENSER PROTECTION (S2)

6623-F660 ENCRYPTING PIN PAD

6623-F831 INTEL HASWELL R 13-4350T

6623-F894 RH DISPENSER ENABLES -4 HIGH (S2)

6623-F895 OPEN PURGE BIN (S2)

6623-F906 ACTIVE FRAUDULENT DEVICE INHIBITOR

6623-F920STANDARD CASSETTE RH S2

Software Configuration

G531-0070-0000       NCR SELF SERVICE ASSISTANT FOR APTRA CONTENT   LICENSE

 G531-0369-0000       NCR APTRA XFS RUNTIME LICENSE

G531-0370-0000       NCR APTRA ADVANCE NDC RUNTIME LICENSE

G531-0376-0000       NCR EMV/CAM2 EXITS FOR APTRA ADVANCE NDC RUNTIME LICENSE

شرکت ها و موسسات که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند.

More tenders

Thu, Apr 22 2021 11:48 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

ATM prepaid cards and ATM Debit cards

پشتنی بانک در نظردارد به تعداد 5000  قطعه  ATM prepaid cards و 5000 قطعه  ATM Debit cards   با پین میلر  آنها  را تهیه نماید.

شرکت ها اشخاص انفرادی  که خواهش تهیه آنرا داشته باشند . . .

Sun, Apr 11 2021 8:45 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به پنج پایه ماشین های ای تی ام با مشخصات ذیل ضرورت دارد

 

Hardware Configuration

PRODUCT ID: HARDWARE CONFIGURATION 6623-2000 8200SELFSERV23 (S2)

5801-F060 WINDOWS 10 ENTERPRISE X32 FOR EMBEDDED SYSTEMS RUNTIME LICENSED

5815-F508 . . .

Thu, Dec 31 2020 10:37 AM Mohammad Jan Khan Watt,Kabul,Afghanistan
Background image

اعلان قرارداد لینک اتصال نمایندگی های

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید شرکت های مخابراتی و تکنالوژی . . .

Back to tenders