اطلاعیه داوطلبی

farid_osuli
556

Publish Date

Closing Date

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد(67)قلم قرطاسیه باب ضرورت بانک را از طریق داوطلبی تهیه و تدارک نماید. شرکت های که خواهش تهیه آنرا داشته باشند در خواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده شرطنامه را مطالعه نموده خود و یا نماینده باصلاحیّت شان در مجلس افرگشایی تشریف بیاورند تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Wed, Nov 09 2022 12:22 PM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

Oracle Support

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید Oracle Databaseبا مشخصات ذیل ضرورت دارد:

No

Product Details

Backup Database Servers

User . . .

Sun, Oct 30 2022 9:19 AM
Background image

اعلان داوطلبی 9 باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق داوطلبی برای مدت سه سال  به کرایه میدهد

اشخاص انفرادی دارنده جواز . . .

Tue, Oct 11 2022 11:09 AM Mohammad Jan Khan Watt- Kabul- Afghanistan
Background image

NEW SOPHOS XG 330 REV.2

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به سافت ویر جدید NEW SOPHOS XG 330 REV.2) برای یک سال با مشخصات ذیل ضرورت دارد.

Description

NEW SOPHOS XG 330 REV.2 . . .

Back to tenders