داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک

org_admin
۷۷۷

Publish Date

Closing Date

محترم سردار محمد ولد دین محمد نماینده شرکت (سمارت هاوس) برنده مجلس داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک به کرایه ماهوار به مبلغ(۷۵۰۰۰)هفتاد پنج هزار افغانی شناخته شده است.

اشخاص ,شرکت ها و موسسات  محترم که خواهش کرایه گرفتن بالا تر از مبلغ متذکره را داشته باشد میتواند درخواست های خویشرا بعد از نشر اعلان الی مدت(۷) یوم به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی بسپارند تا به مجلس مزاید شامل شوند شرطنامه را مطالعه نموده تضمین نقدا اخذ میگردد.

More tenders

Mon, May 20 2024 10:09 AM
Background image

داوطلبی پروژه تدارک 8 پایه ماشین

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه تدارک 8 پایه ماشین ATM

شماره داوطلبی: NPD/PB/1403/G-322/NCB

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از پشتنی بانک از تمام . . .

Mon, May 06 2024 8:41 AM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی دو باب دوکان

پشتنی بانک در نظر دارد دوباب دوکان ملکیت خویش را که در آدرس ذیل موقعیت دارد از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

  •  دوکان زرگری نمبر (۷) منزل تحتانی مرکز پشتنی بانک واقع . . .
Mon, Feb 12 2024 3:33 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان داوطلبی یک باب دوکان سرای اندرابی ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب دوکان نمبر  (3)  واقع  اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه . . .

Back to tenders