اعلان دواطلبی 9 باب دکاکین سرای گردی ناحیه اول شهر کابل

farid_osuli
546

Publish Date

Closing Date

Location Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده جواز فعالیت صنفی که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواستهای خویشرا الی مدت (7) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Thu, Aug 11 2022 11:06 AM Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

30 Mbps Dedicate Microwave E1 link

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  microwave خویش را با ظرفیت mbps dedicate 30   جهت اتصال Primary site   به Disaster recovery site با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید . . .

Thu, Aug 11 2022 9:14 AM Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اطلاعیه داوطلبی یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد یک باب آپارتمان سه اطاقه واقع منزل دوم خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال کرایه میدهد.

شرکتها و اشخاص . . .

Mon, Aug 01 2022 11:44 AM Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan
Background image

اعلان دواطلبی 9 باب دکاکین سرای گردی ناحیه اول شهر کابل

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (9) باب دکاکین داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده . . .

Back to tenders