سهم فعال پشتنی بانک در پروسۀ امداد و حمایت اتحادیۀ بانکهای افغانستان از سکتور صحت کشور

farid_osuli
Sun, Apr 19 2020 12:46 PM
ffff

پشتنی بانک منحیث یک نهاد دولتی در سکتور بانکی کشور با کمپاین حمایت و امداد اتحادیۀ بانکها برای سکتور صحت کشور پیوسته سهم خویش را با تهیه و تقدیم سیت های مکمل لباس های محافظتی برای دوکتوران مراکز صحی کشور که در خطوط مقدم مبارزه علیه وایروس کرونا در خدمت ملت غیور افغانستان قراردارند ایفاء نمود. در پروگرامی که به همین مناسبت در دفتر اتحادیۀ بانکها با حضور داشت نماینده گان محترم سکتور صحت – رسانه های محترم کشور و نماینده گان بانکها تدویر یافته بود بسته های تهیه شده از جانب پشتنی بانک برای نماینده گان شفاخانۀ علی آباد – شفاخانۀ میوند و شفاخانۀ انتانی کابل رسماً تسلیم داده شد. مسئولین شفاخانه های ذکر شده از اقدام نیک پشتنی بانک اظهار قدردانی نموده بسته های تهیه شده را وسیلۀ عالی محافظتی برای دوکتوران صحی کشور عنوان نمودند.

پشتنی بانک، بانک خود ما.

دشظهق

dddtgrsrt

Latest news

Thu, Sep 10 2020 11:17 AM
Background image

Good news for customers of Pashtany Bank

In accordance with Pashtany Bank's commitment to provide facilities and standard services, this time by strengthening banking relations with one of the largest foreign trading banks,. . .

Mon, Aug 03 2020 8:57 AM
Background image

د هېواد پرتمین دری رنګه ملي بیرغ ورځ

پښتني بانک د هېواد پرتمین دری رنګه ملي بیرغ ورځ چې زمونږ د هېواد ملي پېژاند دی پداسی حال کې نمانځنه وکړه چې ګڼ شمېر پېریدونکو او کارمندانو له خوا بدرګه او د هېواد له عظمته ډک ملي. . .

BACK TO NEWS