یک دربند سرای به کرایه

org_admin
pb22211


پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای ملکیت خویشرا واقع باغبانکوچه مندوی کابل عقب کوچه بیلرمربوط ناحیه اول که دارای مشخصات ذیل میباشد .
۱سی باب دوکاکین در داخل وخارج سرای.
۲ چهار باب هنګر در منزل دوم معه دو باب اطاق.
۳ یک باب دفتر معه دهلیز و آشپزخانه.
از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه داده میشود
اشخاص حقیقی وحکمی که دارنده جواز فعالیت صنفی باشند خواهان به کرایه ګرفتن آنرا داشته باشد در خواست های خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع محمد جان وات کابل  بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه وتضمین نقدآن اخذ میګردد
 

Latest announcements

Latest announcements

Mon, Feb 26 2024 10:53 AM
Background image

تجدید معلومات شناخت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما . . .

Sun, Feb 04 2024 2:56 PM
Background image

“DORMANT” اطلاعیه پشتنی بانک در مورد حسابات دورمنت/غیر فعال

مطابق ماده (75) قانون بانکداری به سمع تمام اشخاص که ٬ موسسات و افرادی که در طول (10) سال گذشته نزد این بانک حساب مفتوح داشته اند و از مدت فوق الذکر معاملات بانکی نداشته اند رسانیده . . .

Sun, Feb 04 2024 11:57 AM
Background image

یک دربند سرای به کرایه


پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای ملکیت خویشرا واقع باغبانکوچه مندوی کابل عقب کوچه بیلرمربوط ناحیه اول که دارای مشخصات ذیل میباشد .
۱سی باب دوکاکین در داخل وخارج سرای.
۲ چهار باب . . .

Back to announcements